Monthly Archives: Tháng Mười Một 2015

Cách hạn chế tôm càng xào trong nuôi tôm Càng Xanh

Cách hạn chế tôm càng xào trong nuôi tôm Càng Xanh, Nguồn: Nghĩa Lâm, Tạp chí Thủy sản VN. “Tôm càng xào” là cách mà người nuôi tôm càng xanh (TCX) dùng để nói về tôm càng xanh đực có đôi càng thứ hai phát triển rất to và dài nhưng thể trọng không phát […]