Cải tạo ao hồ nuôi tôm

Category:
tom-cang_WWAI
Chuẩn bị ao hồ nuôi là một trong những khâu quan trọng trong nuôi tôm, đặc biệt là nuôi công nghiệp. Hiện nay, các trại nuôi, hộ nuôi đang tiến hành cải tạo ao hồ nuôi, chuẩn bị cho mùa vụ nuôi tôm 2014. Ông Lưu Văn Phúc, thôn...
Read More: Cải tạo ao hồ nuôi tôm