Tôm càng xanh giá rẻ mùng 9 đến 16 (tôm rẽ vì đến rằm)

Category:
slider-1
Vựa Tôm Chẳng Loan bán rẻ các loại tôm từ nhất 3c/kg đến 30c/kg tất cả đều giảm giá chỉ áp dụng trong thời điểm này và giá sẽ tăng cao sau thời gian rằm. Vì lượng khách hàng ăn chay nhiều nên tôm ứ động nhiều nên giảm...
Read More: Tôm càng xanh giá rẻ mùng 9 đến 16 (tôm rẽ vì đến rằm)