Tag Archives: gia tom cang mien tay

Giá tôm càng xanh hàng ngày

Giá tôm càng xanh giao động trong khoản giao động từ 10-50 nghìn với giá thực tế Loại 1 càng đỏ: 720,000 Đ/kg Loại 1 càng xanh: 670,000Đ/kg Loại 2: 340,000đ/kg đến 520,000đ/kg loại 3: 220,000đ/kg đến 370,000đ/kg Loai 4: 150,000đ/kg đến 250,000đ/kg Lưu ý: giá thay đổi theo thị trường nên giá trên chỉ […]