Tom cang xanh thien nhien

Vua Tom Chang Loan Chuyen Mua Ban cac loai Tom Cang Xanh nguon goc thien nhien 100% gia ca hop ly. Mua Ban Tom Cang Xanh Thu mua tom cang xanh Hien nay Vua Tom Chang Loan mo rong mua them ca bong dua va ca trach gau neu quy khach hang co nhu cau […]

Vua Tom Chang Loan Chuyen Mua Ban cac loai Tom Cang Xanh nguon goc thien nhien 100% gia ca hop ly.

Mua Ban Tom Cang Xanh

Thu mua tom cang xanh

Hien nay Vua Tom Chang Loan mo rong mua them ca bong dua va ca trach gau neu quy khach hang co nhu cau xin lien he vua tom Chang Loan

Ban tom 10 – 15 con tren kg 15/kg

Ban tom 20 – 25 con tren kg 25/kg

Ban tom 30 – 35 con tren kg 30/kg


Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *