• Cung cấp tôm càng xanh chất lượng từ thiên nhiên
  Liên hệ: 035.763.2327

 • Nhiều cách chế biến
  và là món ăn sang trọng

 • Hướng dẫn chế biến
  các loại thức ăn từ tôm

 • Banner vựa tôm chẳng loan
  Bài viết được quan tâm
 • Bài viết được quan tâm
 • Bài viết được quan tâm
 • Banner vựa tôm chẳng loan
  Bài viết được quan tâm
 • Tôm nước ngọt
 • Tôm nước ngọt

Tôm Càng Xanh

Loại tôm

Giá Tôm

Loại 1 Tôm Càng lửa (múm) Liên hệ: 035.763.2327
Loại 1 Tôm Càng xanhLiên hệ: 035.763.2327
Loại 2Liên hệ: 035.763.2327
Loại 3Liên hệ: 035.763.2327
Loại 4Liên hệ: 035.763.2327
Cách di chuyển mà tôm sống lâu